HomeOns getuigenis van Christus

Wij geloven dat de Heer Jezus spoedig terugkomt en zijn eeuwig koninkrijk zal vestigen. Wij geloven dat de Kerk geroepen is om daarvan te getuigen en daarnaar uit te zien. Wij geloven dat de Kerk werkelijk het lichaam van Christus is. En wij geloven dat in die eenheid en verbondenheid met Hem ook de eenheid besloten ligt van ieder die in de naam van de Drie-enige God is gedoopt.

De roeping van de Kerk is de bruid van Christus te zijn. Naar de wereld om haar heen is het haar roeping om Christus te openbaren. Dat is meer dan alleen over Hem spreken. Daartoe heeft God haar volkomen willen toerusten met de volheid van de Heilige Geest, met bedieningen en gaven, met wijsheid en onderscheid. Om vervuld met hoop en in een hemelse gezindheid te kunnen leven,  zodat de Heer haar bij zijn komst herkent zoals Adam Eva herkende: als vlees van zijn vlees en gebeente van zijn gebeente. En om naar de wereld toe in volkomen eenheid te tonen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft.

Maar de praktijk van de Kerk in de wereld is helaas heel anders. De hoop op zijn komst en zijn koninkrijk voert niet de boventoon in ons hart en denken. Wij zijn innerlijk en uiterlijk tot op het bot verdeeld. De noodzaak van zijn persoonlijke tegenwoordigheid in zijn bediening wordt niet beseft en niet geleefd, het vuur van de Geest is vrijwel uitgedoofd en het denken van de wereld heeft ons besef van wie God is en hoe Hij gediend wil worden misvormd, aangetast en verward.

Toch is God genadig. Hij volvoert zijn eeuwig voornemen. Christus komt, en zijn rijk wordt werkelijkheid. Hij wil ons daarvan bewust maken en ons daarop voorbereiden. En de volheid van de Heilige Geest die Hij heeft uitgestort, in ons werkzaam laten zijn.

Het is ons getuigenis dat de Heer dat doet in deze tijd. Dat Hij daarom opnieuw apostelen heeft uitgezonden. En met hen verbonden profeten, evangelisten en herders. Omdat wij zijn lichaam zijn en Hij daarin gisteren en heden dezelfde is, en tot in alle eeuwigheid (Hebreeën 13: 8). Het is ons getuigenis dat Hij zo in en voor zijn hele Kerk een werk doet. Zijn werk, om in het hart van ieder die gedoopt is en gelooft een geest van berouw, bekering en boete te wekken; en het verlangen: ‘Kom, Heer Jezus.’

Op de volgende pagina’s leest u meer over wie wij zijn en wat wij doen.

Wij nodigen u uit en roepen u op om dit getuigenis oprecht te onderzoeken in het geloof en het onder de leiding van de Heilige Geest te beproeven in uw hart. Tot onderscheid en verootmoediging, tot troost en tot hoop.

Advent 2015
Wiebe Tilstra en Henk van Wijk